Zostali w Pieśniach – koncert piosenki powstańczej

 

Forum Młodych Prawa i Sprawidliwości

zaprasza na koncert poświęcony
pamięci Bohaterów Powstania Warszawskiego

01 października 2012 r.

godz. 17:00

Kościół Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego

ul. Komisji Edukacji Narodowej 101