Okręgowy Zjazd PiS

W ostatnią sobotę, 24. marca br. odbył się Okręgowy Zjazd Prawa i Sprawiedliwości. Wzięło w nim udział prawie 400 członków PiS. Nad przebiegiem zjazdu czuwało prezydium pod przewodnictwem Pani Poseł Małgorzaty Gosiewskiej.

Wybory prezesa zarządu poprzedziło wystąpienie dotychczasowego pełnomocnika Mariusza Kamińskiego.

Jarosław Kaczyński (członek Żolibarskiego PiS) w swoim przemówieniu podziękował działaczom za dotychczasową działalność i zaangażowanie, prosząc jednocześnie, by nie tracili zapału. Mówił także o konieczności wsółpracy całej polskiej prawicy, o porozumieniu z Markiem Jurkiem i niezdrowych ambicjach ostaniej grupy secesjonistów. Poruszył także problem mediów, które skutecznie blokują wszelki przekaz medialny, pozwalający Prawu i Sprawiedliwości budować pozytywny wizerunek.

Nowo wybrany skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej:

Prezes Zarządu: Mariusz Kamiński

Członkowie Zarządu (wybrani na Zjeździe, oprócz nich w skład Zarządu wchodzą wiryliści):
Barbara Augustynowicz Figat, Dariusz Figura, Remigiusz Grodecki, Michał Grodzki, Leszek Gruszecki, Dariusz Grylak, Andrzej Jedliński, Cezary Jurkiewicz, Agnieszka Kaczmarska, Sławomir Kalinowski, Tomasz Kanabus, Piotr Kazimierczak, Michał Kondrat, Jarosław Krajewski, Paweł Lisiecki, Ryszard Madziar, Sylwia Matusiak, Andrzej Mazek, Piotr Milowański, Christian Młynarek, Elżbieta Nowosielska, Wojciech Ołdakowski, Jakub Opara, Kazimierz Płaciszewski, Agata Popkowska, Wojciech Pypeć, Edmund Świderski, Maciej Wąsik, Piotr Wojciechowski, Krzysztof Wysocki.

Komisja Rewizyjna: Paweł Puławski, Marek Cackowski, Wojciech Zabłocki, Marcin Szatkowiak.

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy!