Wystawy poświęcona Prof. Andrzejowi Stelmachowskiemu

Otwarcie wystawy poświęconej Prof. Andrzejowi Stelmachowskiemu, założycielowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pierwszemu Marszałkowi odrodzonego Senatu, ministrowi i doradcy Prezydenta RP, stanowiło główny element obchodów jubileuszu 30. rocznicy powstania stowarzyszenia. „Wspólnota Polska” współpracuje z Polonią i Polakami zamieszkałymi za granicą, promując Polskę i umacniając z nią więzi. Życzę Stowarzyszeniu kolejnych owocnych lat działalności!

Zdjęcia: PAI. Agata Pawłowska.