Wystąpienie Sejmowe: Stanowisko ws. projektu zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym

We wtorek, 25 września 2013 r. Pani Poseł Małgorzata Gosiewska przedstawiła stanowisko Klubu Parlamentarnego  Prawa i Sprawiedliwości dotyczące Sprawozdania Komisji Infrastruktury oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks wykroczeń (druki nr 823 i 1666).