Złożone interpelacje

1. Interpelacja do ministra spraw zagranicznych w sprawie stanowiska Rzadu RP dotyczącego sytuacji w Tybecie.

2. Interpelacja do ministra spraw zagranicznych w sprawie stanowiska Rzadu RP dotyczącego sytuacji w Tybecie, złozona wspólnie z Posłem Waldemarem Andzelem

3. Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie wdrożenia ustawy o refundacji leków

4. Interpelacja do ministra finansów w sprawie zwolnienia nieodpłatnej pomocy prawnej
z podatku VAT

5. Interpelacja do minister edukacji narodowej w sprawie likwidacji stołówek szkolnych
i zastąpienia ich usługami firm cateringowymi

6. Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie wysokiej ceny leku exelon podawanego
w systemie transdermalnym

7. Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie przerywania profilaktycznego leczenia hemofilii u pacjentów powyżej 18 roku życia

8. Interpelacja w sprawie udostępniania pomieszczeń w państwowych uzdrowiskach i sanatoriach firmom oferującym kuracjuszom artykuły parazdrowotne po zawyżonych cenach.

9. Interpelacja w sprawie polskiego stanowiska w głosowaniu na Forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ nad przyznaniem Palestynie statusu nieczłonkowskiego państwa obserwatora, złożona wspólnie z Posłem Piotrem Pyzikiem

10. Interpelacja w sprawie zawyżonych stawek za połączenia międzynarodowe na Ukrainę i Białoruś

11. Interpelacja w sprawie wykreślenia 13. gatunków dzikich ptaków z listy zwierząt łownych

12. Interpelacja w sprawie odejścia od rozwijanej przez lata “Strategii Wschodniej LOT-u”

13. Interpelacja w sprawie sytuacji, w jakiej znaleźli się niepełnosprawni juniorzy biorący udział w zawodach pływackich

14. Interpelacja w sprawie sytuacji w polskiej Służbie Celnej

15. Interpelacja w sprawie sytuacji w jakiej znaleźli się niepełnosprawni juniorzy biorący udział w zawodach pływackich

16. Interpelacja w sprawie nawiązania przez Polskę stosunków dyplomatycznych z Kosowem, złożona wspólnie z posłem Piotrem Pyzikiem

17. Interpelacja w sprawie Muzeum Techniki w Warszawie

  • Tekst interpelacji przed publikacją w aneksie do sprawozdania stenograficznego
  • Odpowiedź