Formularz wniosku o interpelację

 

Szanowni Państwo,

w swojej pracy zawsze staram się być blisko ludzi i ich problemów. Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom i sugestiom uruchomiłam internetowy formularz, dzięki któremu można zgłaszać pomysły na interpelacje poselskie.

Przed złożeniem wniosku zachęcam do zapoznania się z obszarami mojej działalności poselskiej. Prośby dotyczącą tych obszarów będą przyjmowane w pierwszej kolejności.

Wnioski o złożenie interpelacji będą rozpatrywane w możliwie najszybszym czasie, a ich autorzy informowani o szacunkowych terminach ich rozpatrzenia.

____________________________________________________________

 

Interpelacja poselska jest jednym z narzędzi kontroli parlamentarnej. Polega na wystosowaniu pisemnego pytania, kwestionującego działania rządu i podległych mu organów państwa. Poprzez Marszałka Sejmu, pismo składane jest na ręce odpowiedniego Ministra lub Prezesa Rady Ministrów. Pytanie poprzedza krótki opis stanu faktycznego sytuacji, do której się ono odnosi. Na złożoną interpelację musi zostać udzielona odpowiedź w terminie 21 dni.

By został nadany bieg złożonej interpelacji zadane w niej pytania muszą:

 • wchodzić w zakres uprawnień i obowiązków danego ministerstwa
 • być zwięzłe i zawierać pytania sformułowane w logiczny i zrozumiały sposób
 • nie zwierać sformułowań obraźliwych
 • nie mogą dotyczyć spraw o charakterze osobistym

 

Formularz wniosku o złożenie interpelacji

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Proponowany temat interpelacji i właściwy Minister
  (np. Minister Zdrowia, Minister Spraw Zagranicznych etc.)

  Treść: m.in. Przedstawienie stanu faktycznego / proponowane pytania do Ministra