#WybieramGosiewską

Pierwszy raz zobaczyłam ją na lotnisku w Tbilisi. Czekała na nas z uśmiechem, pluszakami i z otwartym sercem. Byłam jednym z dzieci uczestniczących projekcie organizowanym przez Małgorzatą Gosiewską pod patronatem śp. Prezydenta Lech Kaczyńskiego

Od pierwszych chwil stała się dla mnie drugą Mamą. Była troskliwa i opiekuńcza, pełna miłości i serdeczności nie tylko dla mnie ale także dla innych dzieci. Kiedy wykryto u mnie wadę serca walczyła o operację tak, jakby walczyła o własne dziecko. To dzięki jej uporowi i staraniom dzisiaj jestem… żyję.

Poznałam Małgorzatę Gosiewską także jako polityka.
Twardą i konsekwentną w działaniu, walczącą o sprawy wielkie, jednocześnie pamiętając sprawach i problemach Polaków. Walczącą o prawa człowieka w Polsce i poza jej granicami, troszczącą się także o losy Polaków mieszkających w Argentynie, Brazylii, Litwie, Gruzję, Białorusi czy Ukrainie.

Z czystym sumieniem popieram Małgorzaty Gosiewską w wyborach do Sejmu. Proszę o oddanie głosu na jej kandydaturę 13 października.

Ekaterina-Katarzyna Beruashvili

#wybieramGosiewską #SejmRP
#wybory #MalgorzataGosiewska #Warszawa #wybory2019 #damyradę #jedziemydalej

Ekatherina