Wspomnienie o śp. Barbarze Zawadzkiej

Rysunek2

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęłam wiadomość o śmierci

Śp. Barbary Zawadzkiej

Wieloletniej radnej m.st. Warszawy oraz dzielnicy Rembertów
– mojej serdecznej koleżanki.

W naszej pamięci pozostaniesz zawsze pogodną, otwartą na potrzeby innych. To Ty w momencie, w którym nam wszystkim wydawało się że coś jest niemożliwe do załatwienia, motywowałaś nas pytając:
“Co, my nie damy rady?!”
Basiu, będzie nam Ciebie bardzo brakowało!

Jednocząc się w bólu z pogrążoną w żałobie Rodziną,
składam najserdeczniejsze kondolencje.

                                                                          Małgorzata Gosiewska

                                                                                             Poseł na Sejm RP