Wsparcie Anny Fotygi.

Z Brukseli przyszły wspaniałe i ważne słowa wsparcia dla Pani Małgorzaty Gosiewskiej, Wicemarszałek Sejmu RP od Anny Fotygi, Posła Parlamentu Europejskiego.

Anna Fptyga