Wizyta przewodniczącego parlamentu Gruzji w Polsce

Wczorajsze spotkanie Polsko-Gruzińskiej Grupy Parlamentarnej z przewodniczącym parlamentu Gruzji Panem Dawidem Usupaszwili było owocne, lecz trudne. Poruszone zostały na nim m.in. kwestie traktowania opozycji przez partię rządzącą premiera Bidziny Iwaniszwili oraz przestrzegania przez jego ugrupowanie zasad demokratycznego państwa prawa. Polscy parlamentarzyści dali stronie gruzińskiej jasno do zrozumienia, że jeżeli Tbilisi chce w Polsce wciąż widzieć ambasadora swych interesów w Unii Europejskiej i NATO, to musi przestrzegać zasad demokracji.

 

Przewodnicząca Polsko-Gruzińskiej Grupy Parlamentarnej Poseł Małgorzata Gosiewska w swym wystąpieniu podkreśliła, że z satysfakcją odnotowujemy jednogłośne przyjęcie przez gruziński parlament wspólnej Rezolucji ws. podstawowych kierunków gruzińskiej polityki zagranicznej, w której m.in. podkreślono, że integracja europejska i euroatlantycka stanowi priorytet polityki zagranicznej kraju.

 

Nie można jednak zapomnieć o sprawach, które niepokoją. Chodzi tu głównie o zmiany zachodzące w wymiarze sprawiedliwości: odwołania sędziów, zapowiedzi utworzenia trybunałów ludowych czy sądów przysięgłych. Kolejną budzącą niepokój sprawą są dalekie od demokratycznych praktyki działania obecnych władz w stosunku do władz lokalnych. Oceny te wynikają z bardzo wnikliwej i wieloletniej obserwacji. 

 

Pani Poseł przypomniała również, że strona polska nigdy nie była bezkrytyczna w stosunku do polityki Prezydenta Saakaszwilego. Przypomniała zgromadzonym interwencję Prezydenta śp. Lecha Kaczyńskiego w sprawie więźniów politycznych, która miała miejsce w 2007 r. Spotkał się on wtedy z opozycją w Gruzji, po czym rozmawiał z Prezydentem Saakaszwilim. Dobre relacje z opozycją utrzymywała również Ambasada Polski w Gruzji. Pani Poseł zaś w 2011 r. spotkała się z Ministrem Irakli Alasania, Panem Konstantinem Gamsahurdia, który wielokrotnie potwierdzał zaangażowanie Polski w proces demokratyzacji Gruzji. 

 

Zapewniła również, że strona polska będzie dalej wspierać Gruzję w jej dążeniach i drodze do UE, musimy jednak być przekonani, że integracja europejska i euroatlantycka jako priorytet polityki zagranicznej Gruzji nie są tylko pustymi hasłami.

 

Dziękując za spotkanie, Pani Poseł wyraziła nadzieję, że choć jest to pierwsze tego typu spotkanie będzie ich więcej, pomimo kilku cierpkich słów i uwag kierowanych pod adresem strony gruzińskiej. Zaznaczyła, że słowa, nawet te najbardziej trudne, płynące z ust przyjaciół, nie powinny być odbierane wrogo, lecz wręcz przeciwnie.

Będąc otwartym na dalszą współpracę międzyparlamentarną liczymy także na nawiązanie współpracy pomiędzy komisjami sejmowymi. Obydwie strony mają bowiem swoje doświadczenia, i te dobre, i te gorze, i bardzo chętnie się nimi podzielimy.Wiemy bowiem jak pięknie przebiega w Gruzji reforma systemu opieki nad dzieckiem, przekształcanie domów dziecka. Można zaryzykować stwierdzenie, że przebiega lepiej niż w Polsce, bo nasi specjaliści przygotowując dla Państwa raport uwzględnili również wady naszego systemu – powiedziała.