W obronie Aleksandra Orłowa

Poseł Małgorzata Gosiewska podjęła starania, by zorganizować publiczne wysłuchanie Aleksandra Orłowa z udziałem organizacji pozarządowych, przed Komisją ds. Praw Człowieka, Mniejszości Narodowych i Stosunków Międzynarodowych Rady Najwyższej Ukrainy. – Na początku września skierowałam w tej sprawie stosowne pismo do Przewodniczącego Komisji. Liczę że nie zostanie bez odpowiedzi – mówi poseł Małgorzata Gosiewska.

Aleksander Orłow – obywatel Polski, dziennikarz śledczy na Ukrainie – który zasłynął odważnymi publikacjami demaskującymi korupcyjne mechanizmy działające na Ukrainie, od 2011 roku jest więziony w areszcie śledczym w Odessie.

– Orłow jest przetrzymywany w warunkach urągających godności człowieka. Ma 60 lat, jego stan zdrowia jest dramatyczny. Do tego stopnia, że w każdej chwili może dojść do tragedii. Mimo wielu prób nie ma szans, by mógł się bronić, by dane mu było dowieść o swojej niewinności. Nie wolno na to spokojnie patrzeć. Trzeba działać – mówi poseł Małgorzata Gosiewska.

Poseł Małgorzata Gosiewska – Członek Grupy Parlamentarnej Polsko – Ukraińskiej w piśmie do Przewodniczącego ds. Praw Człowieka, Mniejszości Narodowych i Stosunków Międzynarodowych Rady Najwyższej Ukrainy zwróciła się z prośbą o pilną interwencję w sprawie Aleksandra Orłowa.

Parlamentarzystka zwróciła się z prośbą między innymi o sprawdzenie warunków, w jakich więziony jest Aleksander Orłow, o zorganizowanie publicznego wysłuchania Orłowa z udziałem organizacji pozarządowych.