V Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego GUAM

W dniach 18-21.grudnia 2012 r. Pani Poseł Małgorzata Gosiewska weźmie udział w V Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego GUAM, które odbędzie się w stolicy Azerbejdżanu – Baku.

 

Podczas Sesji poruszone zostaną następujące tematy: 

  • procesy integracji europejskiej państw należących do GUAM, współpraca w ramach programu Partnerstwa Wschodniego
  • rola wielostronnej, międzyparlamentarnej współpracy służącej zapewnieniu regionalnego i międzynarodowego rozwoju
  • rola regionalnych i międzynarodowych organizacji parlamentarnych w rozwijaniu współpracy międzyregionalnej
  • potencjał energetyczny krajów GUAM i ich uczestnictwo w bezpieczeństwie energetycznym Europy

 

GUAM (Organizacja na rzecz Demokracji i Rozwoju) to regionalna organizacji międzynarodowa, zrzeszająca cztery państwa Wspólnoty Niepodległych Państw: Gruzję, Ukrainę, Azerbejdżan i Mołdawię. Po raz pierwszy z inicjatywą utworzenia tej organizacji wystąpił były prezydent Gruzji Eduard Szewardnadze, który w roku 1994 r. podkreślał konieczność integracji krajów z regionu Azji Centralnej i Kaukazu z światowym systemem ekonomicznym.

Współpraca między Gruzją, Azerbejdżanem, Ukrainą i Mołdawią rozpoczęła się jednak dopiero w 1996 r. w Wiedniu, podczas konferencji poświęconej Traktatowi o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie. 10 października, podczas szcztytu Rady Europy w Strasburgu utworzono forum konsultacyjne, którego nazwa – GUAM, pochodzi od pierwszych liter państw tworzących to forum.

Do celów współpracy, zawartych w oficjalnej deklaracji, przyjętej podczas szczytu stwierdzono, że nowa organizacja ma na celu demokratyzację krajów członkowskich, zapewnienie ochrony praw człowieka w regionie i rozwój ekonomiczny krajów członkowskich. Kraje członkowskie zobowiązały się także do współpracy na rzecz rozwiązania konfliktów w regionie celem zapewnienia stabilizacji i bezpieczeństwa na obszarze GUAM. Zapowiedziano utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy państwami członkowskimi oraz zapewnienie bezpieczeństwa energicznego. W sferze polityki zagranicznej ogłoszono zaś kontynuację działań zmierzających do integracji europejskiej przez umocnienie więzów z Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi, NATO i innymi organizacjami międzynarodowymi.