Uroczystości w rocznicę Czerwca 1976 r. w Ursusie

W ostatnią niedzielę, 24. czerwca 2012 r. Pani Poseł Małgorzata Gosiewska wzięła udział w obchodach XXXVI Rocznicy Wydarzeń Czerwca ’76. 

Wydarzenia, nazwane potem Czerwcem ’76, rozpoczął wybuch robotniczego buntu w Ursusie, zaraz potem w Radomiu i innych miastach. Protest spowodowany był drastyczną podwyżką cen żywności, na który komunistyczna władza odpowiedziała brutalnymi represjami. 

Robotniczy bunt stał się także początkiem procesu narastania społecznej niezgody wobec niesprawiedliowości, wykraczającego daleko poza jego bezpośrednie przyczyny. Ruchu przeciwko opresyjnemu systemowi, wyrazem tęsknoty za wolnością. W końcu zaś – ruchu, który zrodził powstanie opozycji, Komitetu Obrony Robotników, a potem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela i wielu innych wolnościowych ruchów. Był to ważny krok na drodze do powstania Solidarności i polskiej drogi do niepodległości.