Uroczystości pogrzebowe śp. Przemysława Gintrowskiego

Uroczystości pogrzebowe śp. Przemysława Gintrowskiego rozpoczną się

29 października (poniedziałek) o godz. 12.00

mszą św. odprawiona w kościele pod wezwaniem św. Anny
w Wilanowie przy ul. Kolegiackiej 1.

 

Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie do grobu na cmentarzu w Wilanowie.