Uroczyste złożenie kwiatów w rocznicę śmierci Mjr Hieronima Dekutowskiego ps. “Zapora”

Młodzieżowy Klub „Gazety Polskiej” w Warszawie

oraz

Forum Młodych PiS Warszawa


zaprasza na uroczystość złożenia kwiatów w rocznicę śmierci

Mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”

 Uroczystość odbędzie się pod patronatem Pani Poseł RP Małgorzaty Gosiewskiej

środa 07.03.2012

 godz. 19.00

ul. Rakowiecka 37, Warszawa

– – –

W czasie niemieckiej okupacji Mjr Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”, bronił ludność Zamojszczyzny przed represjami, a jako szef Kedywu AK w Inspektoracie Lublin-Puławy przeprowadził 83 akcje bojowe i dywersyjne. Po wojnie jeden z najsłynniejszych bohaterów antysowieckiej partyzantki.

Najbardziej znany i poszukiwany przez szwadrony NKWD i UB żołnierz Lubelszczyzny. Podczas próby przedostania się na Zachód, wskutek zdrady, aresztowany. Po trwającym ponad rok, brutalnym śledztwie, skazany na karę śmierci i 7 marca 1949 r., wraz z sześcioma podkomendnymi stracony w katowni bezpieki na ul. Rakowieckiej
w Warszawie.