Tbilisi – Dar Serc dla ofiar powodzi…

Uczestnicy delegacji Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 13 września podczas swego pobytu w Tbilisi po głównych uroczystościach z okazji 20- lecia kanonizacji św. Grzegorza Peradze przekazali „ Dar Serc” dla miasta zniszczonego przez powódź.

– „ Dar Serc” został przekazany na ręce matki, która podczas powodzi straciła ukochanego syna – wielkiego bohatera – który walcząc z żywiołem sam uratował siedem osób, a ratując innych zginął. – mówi poseł Małgorzata Gosiewska.
– To był bardzo szczególny i trudny moment. Łzy same cisnęły nam się do oczu. Trudno opanować łzy, gdy widzi się tak ogromny ból – dodaje poseł Małgorzata Gosiewska.

Przekazane środki finansowe zostały zebrane podczas aukcji charytatywnej zorganizowanej przez Studium Europy Wschodniej – dla ofiar powodzi w Tbilisi.

– Święty Grzegorz Peradze każdego dnia swego życia uczył innych – że najważniejszy jest człowiek. Że winniśmy robić wszystko, by pomagać ludziom. Bo pomoc, wsparcie – to najpiękniejszy dar, jaki możemy ofiarować innym. Tbilisi przeszło gehennę. Miasto nawiedziła powódź. Poczyniła ogromne spustoszenia, przyniosła śmierć. Nasza delegacja pamiętała podczas wizyty o tym dramacie. Ufam, że ten gest serc da mieszkańcom Tbilisi siłę i nadzieję na lepsze jutro – mówi poseł Małgorzata Gosiewska.

12025328_835569049844981_21237811_n

Podpis: ” Dar Serc” w imieniu delegacji przekazał dr David Kolbaia z Uniwersytetu Warszawskiego – wielki badacz twórczości św. Grzegorza Peradze, Gruzin na stałe mieszkający w Polsce