Święto Konstytucji 3 maja w Ambasadzie RP w Kijowie

3 maja ambasada Kijów1W dniu 3 maja 2015 roku Poseł Małgorzata Gosiewska wzięła udział w obchodach Święta Konstytucji Majowej z 1791 roku w Ambasadzie RP w Kijowie. Jest to jedno z najważniejszych świąt dla Polonii mieszkającej w tym regionie Ukrainy. Zebranych gości powitał Ambasador Henryk Litwin, głos zabrała również Poseł Gosiewska, która mówiła między innymi o trudnej sytuacji geopolitycznej Ukrainy, braku odpowiedniego zaangażowanie Polski w politykę międzynarodową, oraz braku koniecznego wsparcia dla Polaków zamieszkujących Ukrainę.

3 maja ambasada Kijów 3 maja ambasada Kijów4 3 maja ambasada Kijów6

Pani Poseł dostarczyła również niezbędną pomoc humanitarną na tereny ogarnięte wojną.

1 maja przemalowanie symbolu1 1 maja przemalowanie symbolu3

 

Poseł Małgorzata Gosiewska odwiedziła również Połtawę, którą opisuje jako urokliwe miasto w środkowo- wschodniej części Ukrainy, w którym urodził się Symon Petlura. Rejon ten bardzo silnie wspiera walczące na froncie bataliony. Aktywnie pracują tam wolontariusze, wielu mieszkańców miasta i rejonu walczy. Jak wiele ukraińskich miast, Połtawa wystawiła własny batalion.

28 kwietnia Połtawa 28 kwietnia Połtawa1W dniu 30 kwietnia 2015 roku Poseł Małgorzata Gosiewska, będąc w Charkowie, odwiedziła tablicę upamiętniającą zamordowanie przez NKWD około 500 obywateli Polskich (o takiej liczbie mówią znane dokumenty).

30 kwietnia Charków tablica NKWD