Stanowisko Polsko-Gruzińskiej Grupy Parlamentarnej

Stanowisko Polsko – Gruzińskiej Grupy Parlamentarnej

 w sprawie sytuacji w Gruzji

Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna od lat wspiera europejskie aspiracje narodu gruzińskiego. Wybory parlamentarne w 2012 roku, ich przebieg oraz forma przekazania władzy pokazały, że Gruzja kierunek ten traktuje odpowiedzialnie. W pełni doceniając to, co dotychczas już zrobiono, nie można nie dostrzegać działań zwycięskiej koalicji rządzącej wymierzonych w działalność demokratycznej opozycji, w naszej ocenie dalekich od standardów europejskich.

 

Dlatego też, w związku ze zbliżającym się szczytem Partnerstwa Wschodniego w Wilnie Polsko – Gruzińska Grupa Parlamentarna apeluje do rządu RP oraz pozostałych rządów państw członkowskich UE, o podjęcie zdecydowanych działań, na rzecz zaprzestania łamania praw człowieka w Gruzji. Unia Europejska powinna zwracać uwagę na stosunek nowych demokracji aspirujących do udziału w jej  strukturach m.in. do demokracji, respektowania praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ludzi aresztowanych oraz osadzonych w zakładach karnych.

 

W ostatnich miesiącach w Gruzji do więzień trafiło wielu polityków opozycyjnej partii Zjednoczony Ruch Narodowy, m.in. były Premier Gruzji – pan Vano Merabishvili. Do właściwego sądu gruzińskiego należy  ocena jakości zgromadzonego materiału dowodowego, jednak restrykcyjne środki zastosowane wobec pana Premiera Vano Merabishvili w trakcie trwania postępowania przygotowawczego wymagają od nas ostrej i zdecydowanej reakcji.

 

W świetle posiadanych przez nas informacji, pan Premier  Vano Merabishvili przebywając na wolności w czasie trwającego  śledztwa, był wiele razy przesłuchiwany
i zawsze stawiał się na wezwanie. Co więcej, w tym okresie wielokrotnie wyjeżdżał  za granicę. W dojrzałym, demokratycznym państwie takie zachowanie podejrzanego jest wystarczającą przesłanką, by nie stosować wobec niego tak drastycznego środka zapobiegawczego. Zupełna izolacja od świata zewnętrznego, bezwzględny zakaz kontaktu z rodziną (nawet telefonicznego), można uznać za zbyt daleko idącą formę represji wobec podejrzanego. Takie działanie stwarza wrażenie odwetu a zastosowane restrykcje można uznać za formę tortury psychicznej, co jest sprzeczne z przepisami Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

 

Naszym cywilizacyjnym obowiązkiem jest wspieranie rozwoju demokracji, szczególnie w krajach pretendujących do UE. Gruzja jest takim krajem. Dlatego wspierając ją w dążeniu do włączenia się w struktury europejskie, musimy też stawiać warunki zachowania podstawowych standardów demokracji i przestrzegania praw i wolności obywatelskich.