Spotkanie z Zinaidą Mukhortovą, kazachstańską obrończynią praw człowieka

W przypadającym w dniu dzisiejszym Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka, święcie ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Poseł Małgorzata Gosiewska spotkała się z Panią Zinaidą Mukhortovą, kazachstańską prawniczką oraz obrończynią praw człowieka.

Obywatelką Kazachstanu, skierowaną przez władze własnego kraju na przymusowe leczenie psychiatryczne, podczas którego przeszła gehennę badań psychologicznych, licznych upokorzeń i odizolowania od społeczeństwa.

Zdaniem europejskich organizacji prawniczych przymusowe leczenie psychiatryczne Zinaidy Mukhortovej było niewątpliwie skutkiem prowadzonej przez nią działalności.

 

Początek prześladowań Zinaidy Mukhortovej zbiega się w czasie z rozpoczęciem konfliktu pomiędzy nią a deputowanym izby niższej parlamentu Yerlanem Nigmatulinem. 30.07.2009 obrończyni praw człowieka zarzuciła deputowanemu, że wykorzystując swoje wysokie stanowisko służbowe, wywierał presję na sąd, aby ten podjął decyzje korzystne dla Nigmatulina. W efekcie 05.08.2010 sąd uznał Zinaidę Mukhortovą winną złożenia fałszywego doniesienia. Zwolniono ją z odpowiedzialności karnej i na podstawie sądowej opinii psychiatrycznej z 07.07.2010 skierowano na przymusowe leczenie.

22.09.2011 po otrzymaniu opinii specjalnej komisji stwierdzającej, że stan psychiczny kobiety nie budzi obaw, i może ona odbywać leczenie psychiatryczne zgodnie z miejscem zamieszkania, Zinaida Mukhortova została zwolniona. Następnego dnia obrończyni praw człowieka zgłosiła się do miejscowej kliniki psychiatrycznej, lecz lekarze odmówili jej zarejestrowania, powołując się na to, iż „nie ma żadnej diagnozy”.

09.08.2013 r. została pod przymusem poddana hospitalizacji w miejscowej poradni psychologiczno-neurologicznej. Postawiona diagnoza brzmiała: „chroniczne zaburzenia urojeniowe”.

20.08.2013 sąd Miejski wydał postanowienie o przymusowym hospitalizowaniu Zinaidy, która zaskarżyła to postanowienie. Dopiero Sąd Najwyższy przyznał jej rację.

02.09.2013 Komitet Kontroli Działalności Medycznej i Farmaceutycznej stwierdził, że nie ma potrzeby przetrzymywania Zinaidy na przymusowym leczeniu stacjonarnym. Jednak już po tygodniu, 09.09.2013 lekarze z obwodowej poradni psychiatryczno-neurologicznej przeprowadzili badanie i wydali zupełnie odmienną opinię – że wymaga ona leczenia przymusowego…

Dziś, na mocy wyroku Sądu Najwyższego została oczyszczona z zarzutów i może cieszyć się wolnością oraz kontynuować walkę o podstawowe prawa człowieka i obywatela.


Poseł Małgorzata Gosiewska oraz Pani Zinaida Mukhortova w siedzibie Fundacji Otwarty Dialog