Spotkanie z przedstawicielami Związku Polaków na Litwie

W dniach 3-4 czerwca br na zaproszenie Związku Polaków na Litwie Ziemia Solecznicka gościła posłów  z Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP.

Celem naszej wizyty było omówienie najbardziej aktualnych problemów nurtujących polską społeczność na Litwie.  Chcieliśmy wysłuchać naszych rodaków i wspólnie zastanowić się nad możliwościami pomocy. 

W spotkaniu wzięli udział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, posłowie na Sejm RL z ramienia AWPL Rita Tamašūnienė, Wanda Krawczonok, Leonard Talmont, Michał Mackiewicz, Zbigniew Jedziński, Józef Kwiatkowski, wiceminister oświaty i nauki Edyta Tamošiūnaitė, Konsul Generalny RP w Wilnie Stanisław Cygnarowski, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, radni samorządu rejonu solecznickiego, starostowie, kierownicy wydziałów administracji samorządu rejonu solecznickiego.

Spotkanie zdominowały tematy związane z oświatą, potrzebą większych w nią inwestycji, co ma przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności polskiej szkoły. Wskazano też na potrzebę zwiększenia finansowania mediów polskich, a także ustanowienia konsulatu honorowego w Solecznikach. 

W trakcie spotkania wskazywano na fikcję kryjącą sie za traktatem polsko- litewskim i potrzebę konkretnych działań ze strony polskiego rządu.  

Wyrażono oczekiwanie, że polski rząd doprowadzi wreszcie do symetrii w traktowaniu mniejszości litewskiej w Polsce i polskiej na Litwie. Sytuacja polskiego szkolnictwa na Litwie zamiast poprawiać się, jak głosi traktat- ulega systematycznemu pogorszeniu, wielu szkołom grozi wkrótce likwidacja. 

– Mamy duże osiągnięcia, ale mamy też duże potrzeby. Nie należy nas porównywać z Polakami w Brazylii czy USA, którzy wyjechali do innego kraju w poszukiwaniu lepszego życia. My pozostaliśmy na własnej ziemi, zachowaliśmy własne szkolnictwo, język, nie chcemy, żeby ktoś nam teraz to odebrał. Do tego potrzebujemy jednak pomocy ze strony Polski. I nie tylko moralnej, ale też finansowej –  mówił poseł na Sejm RL Leonard Talmont.

– W ostatnim czasie obserwujemy niepokojące zjawiska w stosunku do społeczności polskiej na Litwie, jakim jest negatywne kreowanie wizerunku Polaka na Litwie, nastawionego nacjonalistycznie bądź antylitewsko. W taki właśnie sposób jest odbierane nasze upominanie się o swoje prawa. Z pomocą członków Komisji chcemy nie tylko polepszyć stan społeczności naszego rejonu, ale też status Polaka na Litwie – powiedział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

Sprawy poruszone przez naszych Rodaków przedstawione zostaną rządowi w formie dezyderatu komisji. Będziemy też na bieżąco monitorować działania MSZ.