Spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych Palestyny

Poseł Małgorzata Gosiewska, reprezentując Polsko- Palestyńska Grupę Parlamentarna spotkała się w dniu dzisiejszym z Ministrem Spraw Zagranicznych Palestyny Riyadem Al-Malki.

Rozmowa dotyczyła m.in. toczących się negocjacji izraelsko- palestyńskich. Zasadnicza przeszkodą w procesie pokojowym jest agresywna polityka osadnicza Izraela. Od czasu wznowienia rozmów Izrael ogłosił szereg planów osadniczych dotyczących budowy nowych jednostek mieszkalnych na Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie, co spotkało się ze zdecydowaną krytyką ze strony palestyńskiej.

Na spotkaniu poruszono również kwestie związane z relacjami polsko- palestyńskimi ze szczególnym uwzględnieniem współpracy parlamentarnej.

 

Poseł Małgorzata Gosiewska oraz Riyad Al-Malki, Minister Spraw Zagranicznych Palestyny     

 

————————————————-

Poseł Małgorzata Gosiewska od wielu lat angażuje się w kwestie związane z promowaniem procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Pracując w Kancelarii Prezydenta śp. Lecha Kaczyńskiego była autorem i wykonawcą projektu pomocy psychologicznej dla dzieci palestyńskich, skrzywdzonych w wyniku ofensywy izraelskiej w Strefie Gazy.

Do Polski przywiozła 73 palestyńskich dzieci. Był to ich pierwszy w życiu wyjazd z getta, jakim była Strefa Gazy.

Wielokrotnie zabierała głos w kwestiach związanych z sytuacją Palestyńczyków żyjących zarówno w Strefie Gazy, jak i na Zachodnim Brzegu.

 

W styczniu 2009 r., na zaproszenie Prezydenta śp. Lecha Kaczyńskiego z oficjalną wizytą do Polski przyjechał prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas.

Polska była, jest i pozostanie w bardzo dobrych relacjach z narodem palestyńskim i władzami Palestyny” – oświadczył Prezydent na briefingu w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent złożył też propozycję pomocy psychologicznej dla dzieci palestyńskich skrzywdzonych w wyniku ofensywy izraelskiej w strefie Gazy.

————————————————-


Riyadem Al-Malki urodził się w 1955 r. w Betlejem. Stopień naukowy doktora uzyskał w USA. Mówi biegle po angielsku i hiszpańsku.

W latach 1981-1996 wykładowca na Uniwersytecie Bir Zeit, członek Komitetu Zarządzającego Orient House w Jerozolimie Wschodniej; 1991-2007 – dyrektor generalny i założyciel na terenach palestyńskich Centrum „Panorama” ds. Rozwoju Lokalnego i Rozpowszechniania Demokracji; 1 września 2007 r. powołany na stanowisko ministra Spraw Zagranicznych.

Od wielu lat koordynator Arabskiego Programu Promocji Demokracji i Rozwoju oraz członek Rady Konferencji Pugwash ds. Nauki i Problemów Światowych. Członek wielu regionalnych i międzynarodowych stowarzyszeń oraz ruchów na rzecz demokracji. Wykładał w licznych uniwersytetach w Europie jako wizytujący profesor. Odznaczony m.in. Europejską Nagrodą Pokoju (Kopenhaga, 2000), medalem za odwagę w promowaniu demokracji (RPA, 2004), Nagrodą Pokojową Lombardii (2005).

Minister Malki wywodzi się ze środowiska działaczy organizacji pozarządowych. Jest urzędnikiem wysokiego szczebla, ale nie politykiem. Ma dobre kontakty z mediami.

Z uwagi na fakt, iż w palestyńskim systemie rola MSZ i ministra SZ ogranicza się do funkcji wykonawczej, tj. do realizacji celów polityki zagranicznej nakreślonych przez OWP oraz wytycznych Urzędu Prezydenta, resort min. Malkiego na żadnym etapie nie uczestniczył w negocjacjach pokojowych z Izraelem. Jako bezpartyjny, sam minister Al-Malki skrupulatnie przestrzega tej zasady, prezentując na zewnątrz stanowisko tożsame z poglądami prezydenta Abbasa, co pozwala mu unikać krytyki m.in. ze strony działaczy Fatah i OWP odpowiadających za sprawy międzynarodowe (Saeb Erekat, Nabil Shaath).