Spotkanie z mieszkańcami Radomia.

Spotkanie kandydatów Ziemi Mazowieckiej: Poseł Małgorzaty Gosiewskiej, Zbigniewa Kuźmiuka oraz Poseł Krystyny Pawłowicz z mieszkańcami Radomia.