Spotkanie w Polskiej Szkołe w Tbilisi

Dzięki uprzejmości Prezesa IPN Pani Poseł Małgorzata Gosiewska przekazała Polskiej Szkole w Tbilisi wiele nowych, interesujących książek i materiałów edukacyjnych oraz gier historycznych.
W sumie prawie 20 kilo.

Przypomnijmy, że MSZ systematycznie ogranicza środki na polską edukację poza granicami Kraju. Odebrał Senatowi środki polonijne. Musimy więc radzić sobie inaczej. 

Pani Nukri, życzymy samych sukcesów w tej trudnej, szczególnie po odebraniu środków polonijnych, pracy.