Spotkanie Polsko-Palestyńskiej Grupy Parlamentarnej z Itay’em Epshtain’em

Pani Poseł Małgorzata Gosiewska wzięłą udział w spotkaniu Polsko-Palestyńskiej Grupy Parlamentarnej z Panem Itay’em Epshtain’em – wicedyrektorem Izraelskiego Komitetu Przeciwko Wyburzeniom Domów (ICAHD), byłym dyrektorem wykonawczym Amnesty International w Izraelu. Absolwentem Kennedy School of Government na Uniwersytecie Harwardzkim oraz Instytutu ONZ ds Badań i Szkoleń.

Celem Izraelskiego  Komitetu Przeciwko Wyburzeniom Domów (ICAHD – Israeli Committee Against House Demolitions) jest stawianie oporu izraelskiej polityce wyburzeń domów palestyńskich na Terytoriach Okupowanych (dotychczas władze Izraela wyburzyły około 25 tysięcy palestyńskich domów). Aktywiści ICAHD organizują akcje bezpośrednie, blokują wyburzenia domów, odbudowują zniszczone budynki, a także stawiają opór polityce wywłaszczeń gruntów, budowy dróg apartheidu, zagarniana ziemi, budowy muru i niszczenia gajów oliwnych. ICAHD organizuje Palestyńczyków, aktywistów izraelskich oraz  międzynarodowych działaczy praw człowieka w celu wspólnej odbudowy zniszczonych palestyńskich domów.

ICAHD posiada status organizacji konsultacyjnej przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ.

Podczas spotkania Itay Epshtain omówił obecną sytuację panującą na Zachodnim Brzegu. Wskazał, że od 2012 r. władze Izraela wyburzyły ponad 407 budowli, w tym 140 domów rodzinnych. W konsekwencji tych działań wysiedlono ponad 700 osób, bez zapewnienia możliwości alternatywnego schronienia oraz odszkodowania.

Itay Epshtein podkreślił również, że wszystkie te działania stanowią poważne pogwałcenie prawa międzynarodowego, w tym Konwencji Genewskiej o ochronie osób cywilnych w czasie wojny, której Izrael jest sygnatariuszem.