Spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Białorusi

16 listopada br. odbyło się spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Białorusi z przedstawicielami delegacji białoruskiej:

  • Yuryijem Zhilko, reprezentującym Centrum Białoruskiej Emigracji Politycznej (Belgia), 
  • Aliaksejem Frantskievichem, reprezentującym Stowarzyszenie na rzecz modernizacji (Czechy), 
  • Alegiem Miacelicą, reprezentującym Biuro jednej Białorusi (Litwa)
  • Dzmitryjem Barodką, reprezentującym Białoruski Dom (Polska)

 

Z reprezentantów Palamentarnego Zespołu ds. Białorusi obecni byli:

  • Poseł Robert Tyszkiewicz, Przewodniczący Zespołu
  • Poseł Małgorzata Gosiewska, Wice Przewodnicząca Zespołu
  • Poseł Michał Szczerba, Sekretarz Zespołu

 

Na spotkaniu omówiona została obecna sytuacja na Białorusi oraz  problemy, z jakimi na codzień spotyka się opozycja białoruska, działając na terenie Polski, Litwy, Czech oraz Belgii.