Społeczny Komitet Polska Solidarna z Ukrainą.

Szanowni Państwo,

Decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 lutego 2014 r. Społeczny Komitet „Polska Solidarna z Ukrainą” uzyskał zgodę na prowadzenie zbiórki publicznej w formie:

 • dobrowolnych wpłat na konto bankowe o numerze: 09 1020 1013 0000 0402 0308 0843,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich.

 

Celem zbiórki publicznej jest udzielenie wszelkiej pomocy, w tym finansowej, medycznej, rehabilitacyjnej, rzeczowej uczestnikom protestów trwających na Ukrainie nieprzerwalnie od 29 listopada 2013 r., zwanych jako “Euromajdan” oraz członkom ich rodzin przez pokrywanie następujących kosztów:

 •  kosztów leczenia, rehabilitacji, pomocy psychologicznej (w tym pobytu w szpitalu, kosztów leczenia) rannych i pobitych uczestników protestów,
 • kosztów związanych z procesami sądowymi uczestników protestów (w tym m.in. kosztów związanych z prowadzeniem procesów sądowych),
 • kosztów jednorazowych zapomóg dla uczestników protestów, którzy w związku ze swoim zaangażowaniem w protesty związane z Majdanem zostali pozbawieni pracy i środków do życia,
 •  kosztów jednorazowych zapomóg dla rodzin ofiar protestów,
 • kosztów dostarczenia i świadczenia pomocy humanitarnej, w tym medycznej na Ukrainie.

 

Skład Członkowski Społecznego Komitetu „Polska Solidarna z Ukrainą”:

 1. Małgorzata Gosiewska
 2. Paweł Kukiz
 3. Władysław Ortyl
 4. Marek Suski
 5. Paweł Terlecki
 6. Anna Sikora
 7. Tomasz Sakiewicz
 8. Maria Zuba
 9. Redbad Klijnstra
 10. Krzysztof Sadowski
 11. Dorota Kania
 12. Piotr Ferenc
 13. Jerzy Targalski
 14. Piotr Naimski
 15. Rafał Dzięciołowski
 16. Bronisław Wildstein
 17. Anna Chodakowska
 18. Martyna Wojciechowska- Tsobekhia
 19. Józef Orzeł
 20. Agnieszka Romaszewska-Guzy
 21. Katarzyna Kucharska
 22. Cezary Andrzej Jurkiewicz
 23. Piotr Grudziński

[pullquote align=”center” textalign=”center” width=”90%”]Więcej o działaniach podejmowanych przez
Społeczny Komitet Polska Solidarna z Ukrainą
na jego profilu na FB:  https://www.facebook.com/kspolskasolidarnazukrana?ref=hl [/pullquote]