Śp. Prezydent Lech Kaczyński o pojęciu patriotyzmu i nacjonalizmu

W Polsce pojęcie patriotyzmu i pojęcie nacjonalizmu są zupełnie odmiennymi pojęciami.

Nacjonalizm jest z reguły skierowany przeciwko komuś. Patriotyzm nie jest skierowany przeciwko nikomu.

Staramy się prowadzić politykę patriotyczną, ponieważ Polska jest krajem, który ma swoje interesy. To są interesy, które mogą być bronione, tak samo, jak swoich interesów bronią Niemcy, Francuzi czy Brytyjczycy.

“POLSKA TEŻ BRONI SWOICH INTERESÓW”
WYWIAD DLA BBC WORLD SERVICE,
7 LISTOPADA 2006 ROKU