Solidarni z Węgrami

24 października 2012 r. na Krakowskim Przedmieściu 5, pod tablicą upamiętniającą Rewolucję Węgierską odbyły się uroczystości upamiętniające tamte krwawe wydarzenia. To właśnie w tym miejscu w 1956 r., niedaleko bramy Akademii Sztuk Pięknych, mieszkańcy Warszawy spontanicznie demonstrowali swoją solidarność z narodem węgierskim. Przynosili jedzenie, odzież, oddawali krew. 

Hołd pomordowanym oraz tym, którzy ulegli represjom oddali przedstawiciele polskich i węgierskich władz państwowych: Wicemarszałek Sejmu RP Pan Marek Kuchciński, Minister Spraw Zagranicznych Węgier Pan János Martonyi,  J.E. Ambasador Republiki Węgierskiej Pan Iván Gyurcsik. Obecni byli również przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, parlamentarzyści oraz mieszkańcy Warszawy i obywatele Węgier.

Rocznicową uroczystość rozpoczęło odegranie hymnów państwowych. Ambasador Węgier w Polsce w swoim przemówieniu podziękował Polakom, za solidarność z narodem węgierskim. Przypomniał, że “Powstanie Węgierskie szybko przekształciło się w walkę o najszlachetniejsze cele – wolność, niepodległość i demokrację. Niewinnie przelana krew naszych węgierskich i polskich bohaterów służyła nie tylko sprawie walki o wolność Węgier i Polski, ale także sprawie lepszej przyszłości, podzielonej jeszcze wtedy na dwa wrogie obozy, Europy. Chwała bohaterom, podziękowania dla tych, którzy pamiętają”.  

Powstanie węgierskie nazywane również rewolucją 1956, wybuchło 23 października 1956 r. i trwało do 10 listopada. Zostało krwawo stłumione przez zbrojną interwencję Armii Radzieckiej. Stanowiło bohaterską próbę uwolnienia się narodu węgierskiego od jarzma sowieckiej okupacji.