Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego GUAM

 

W dniach 1-3 grudnia Poseł Małgorzata Gosiewska będzie uczestniczyć w VI Sesji Parlamentarnej Zgromadzenia GUAM, które odbywa się w Tbilisi (Gruzja).

W dniu jutrzejszym w swoim wystąpieniu odniesie się do wydarzeń na Ukrainie. Odczyta również list młodych Ukraińców protestujących pod Ambasadą Ukrainy w Warszawie, skierowany do społeczności międzynarodowej. Przedstawi także stanowcze stanowisko Polski ws. brutalnego rozbicia pokojowej manifestacji na kijowskim Majdanie. Mamy nadzieję, że podczas Zgromadzenia obecny będzie również wiceprzewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Ruslan Koszulyanski wraz z ukraińską delegacją.

W Zgromadzeniu Parlamentarnym GUAM udział biorą przewodniczący parlamentów Gruzji, Ukrainy oraz Azerbejdżanu, podsumowując m.in. szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie.

GUAM (Organizacja na rzecz Demokracji i Rozwoju) to regionalna organizacji międzynarodowa, zrzeszająca cztery państwa Wspólnoty Niepodległych Państw: Gruzję, Ukrainę, Azerbejdżan i Mołdawię. Po raz pierwszy z inicjatywą utworzenia tej organizacji wystąpił były prezydent Gruzji Eduard Szewardnadze, który w roku 1994 r. podkreślał konieczność integracji krajów z regionu Azji Centralnej i Kaukazu z światowym systemem ekonomicznym.

Współpraca między Gruzją, Azerbejdżanem, Ukrainą i Mołdawią rozpoczęła się jednak dopiero w 1996 r. w Wiedniu, podczas konferencji poświęconej Traktatowi o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie. 10 października, podczas szcztytu Rady Europy w Strasburgu utworzono forum konsultacyjne, którego nazwa – GUAM, pochodzi od pierwszych liter państw tworzących to forum.

Do celów współpracy, zawartych w oficjalnej deklaracji, przyjętej podczas szczytu stwierdzono, że nowa organizacja ma na celu demokratyzację krajów członkowskich, zapewnienie ochrony praw człowieka w regionie i rozwój ekonomiczny krajów członkowskich. Kraje członkowskie zobowiązały się także do współpracy na rzecz rozwiązania konfliktów w regionie celem zapewnienia stabilizacji i bezpieczeństwa na obszarze GUAM. Zapowiedziano utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy państwami członkowskimi oraz zapewnienie bezpieczeństwa energicznego. W sferze polityki zagranicznej ogłoszono zaś kontynuację działań zmierzających do integracji europejskiej przez umocnienie więzów z Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi, NATO i innymi organizacjami międzynarodowymi.