Sesja GUAM: Współpraca polityczna oraz integracja europejska i euroatlantycka

Przemówienie Poseł Małgorzaty Gosiewskiej, wygłoszone podczas
Zgromadzenia Parlamentarnego GUAM.

 

Polska niezmiennie wspiera europejskie i euroatlantyckie aspiracje krajów GUAM, uznając je za najpełniejszą gwarancję ich wewnętrznej stabilizacji i dalszego rozwoju. Polska – pamiętając o własnych doświadczeniach z okresu transformacji – konsekwentnie wspiera kluczowe procesy demokratyzacji i modernizacji krajów GUAM. Z tym większa satysfakcją obserwujemy postępy dokonane w ostatnich latach przez poszczególne państwa GUAM w tych priorytetowych obszarach.

 W ciągu ostatniego roku kraje członkowskie GUAM dokonały znaczącego postępu w sferze proeuropejskich reform. Doceniamy postęp jaki w tej materii dokonał się na Ukrainie. Niestety, pomimo wielkiego poparcia społeczeństwa Ukrainy dla procesu zbliżania do struktur europejskich Prezydent tego kraju podjął decyzję o niepodpisaniu Umowy Stowarzyszeniowej oraz Umowy o pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu na Szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie.

 Pragnę podkreślić, iż perspektywa europejska dla Ukrainy pozostaje dalej otwarta. Polska dalej będzie angażować się w ten proces i dbać o aktywną politykę wschodnią UE. Jednak wydarzenia, jakie miały miejsce w Kijowie w dniu 30 listopada br. pogłębiły naszą nieufność wobec władz Ukrainy. Szczególnie w kontekście wcześniejszych zapewnień Prezydenta Janukowycza, że władze nie będą rozpędzać demonstrantów, o ile nie będzie przez nich łamane prawo. Tymczasem użyto brutalnej siły, by rozwiązać prounijną demonstrację, której uczestnicy w pokojowy sposób domagali się od władz podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Gumowymi pałkami pobito kilkadziesiąt osób, dziennikarzy, w tym obywateli Polski. Taki sposób rozwiązywania pokojowych demonstracji jest niedopuszczalny w normalnym, demokratycznym państwie prawa. Mamy jednak ciągle nadzieję, że polityczny kryzys w Ukrainie znajdzie pokojowe rozwiązanie. Apelujemy do władz Ukrainy o wsłuchanie się w głos narodu.

 

 Gratulujemy Gruzji oraz Mołdawii parafowania w Wilnie umowy stowarzyszeniowej z UE. Życzymy jak najszybszego podpisania umowy i zapewniamy o swoim nieustającym poparciu w tej drodze. Będziemy też aktywnie zabiegać w UE o wskazanie krajom aspirującym jasnej drogi do członkostwa w strukturach europejskich.

Jako Przewodnicząca Polsko- Gruzińskiej Grupy Parlamentarnej nie mogę nie odnieść się w sposób szczególny do kwestii związanych z sytuacją w Gruzji. Pragnę przy tym podkreślić, iż polskie wsparcie dla Gruzji nie jest związane z żadną konkretną siła polityczną. Polska niezmiennie wspiera działania na rzecz demokratyzacji. Gruzja jest jednym z czołowych krajów Partnerstwa Wschodniego i – z pewnością – liderem integracji europejskiej spośród państw regionu Kaukazu Płd. Z satysfakcją odnotowujemy, że działania na rzecz rozwoju współpracy Gruzji z UE cieszą się niezmiennie wysokim poparciem gruzińskiego społeczeństwa.

W ostatnich latach Gruzja dokonała znacznego wysiłku modernizacyjnego. Sukcesy reform ostatnich lat są dorobkiem całego gruzińskiego społeczeństwa. Na uznanie zasługują m.in. skuteczne przeprowadzenie reformy policji oraz wdrożenie działań na rzecz zwalczania korupcji. Tymczasem osoba określana powszechnie jako twórca tych reform przebywa obecnie w więzieniu. Vano Merabishvili, były Minister Spraw Wewnętrznych, były Premier Gruzji. W ocenie tej sytuacji posłużę się opinią Naczelnej Rady Adwokackiej, organu Polskiej Adwokatury powołanej do udzielania pomocy prawnej i współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich. W swoim stanowisku zawartym w piśmie skierowanym w dniu 27 listopada do Ambasadora Gruzji w Rzeczypospolitej Polskiej wyrażone zostało “zaniepokojenie docierającymi informacjami o możliwie politycznym charakterze postępowania karnego prowadzonego przeciwko byłemu Premierowi Gruzji. W sytuacji, w której w stan oskarżenia stawiany jest były Premier i obecny lider opozycji politycznej obowiązkiem władz publicznych jest zapewnienie najwyższych i powszechnie szanowanych standardów prawa do rzetelnego procesu. “. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zwrócił się też z apelem “o podjęcie najwyższych starań mających na celu zapewnienie prawa do rzetelnego procesu i prawa do wolności osobistej postawionym w stan oskarżenia przedstawicielom opozycji politycznej, byłym przedstawicielom władzy publicznej i byłemu Premierowi Gruzji Vano Merabishvili. Prawa te stanowią podstawowe prawa jednostki znajdującej się pod ochroną prawną w demokratycznych państwach.”. W imieniu Polsko- Gruzińskiej Grupy Parlamentarnej, ale też największej partii opozycyjnej w Polsce, Prawa i Sprawiedliwości, jako wieloletni współpracownik śp. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Polski, tak bardzo wysoko cenionego w Gruzji pragnę w pełni poprzeć ten apel.

Na koniec nie mogę nie odnieść się do narastającej presji ze strony Rosji na państwa nie wpisujące się w rosyjską wizję stosunków międzynarodowych w Europie Wschodniej i na Kaukazie południowym. Myślenie polityczne odwołujące się do standardów zimnowojennych stanowi jasny dowód na to, iż tylko zacieśnianie stosunków i integracja z UE mogą być odpowiedzią na działania ze strony Rosji.