Relacja ze spotkania z ks. prałatem Józefem Majem

25. października 2012 r. w warszawskim klubie “Hybrydy” odbyło się spotkanie z ks. prałatem Józefem Majem, połączone z projekcją filmu o starożytnej ikonie Haghiosoritissy.
Spotkanie prowadzili Agata Popkowska z Młodzieżowego Klubu Gazety Polskiej oraz Paweł Terlecki – współpracownik Poseł Małgorzaty Gosiewskiej.

 

Ksiądz prałat opowiedział, w jaki sposób jego życiowe losy splotły się z osobą ostatniego Prezydenta Rzepospolitej na uchodźctwie – śp. Ryszarda Kaczorowskiego oraz o okolicznościach w jakich  poznał
śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 

Przywołał również historię cudownego ocalenia przez starożytną  ikonę Haghiosoritissy, znajdującej się w rzymskim kościele sióstr dominikanek na Monte Mario. Jest to najstarsza znana ikona, której wizerunek według przekazu, jest najbliższy prawdziwemu obliczu Matki Boskiej. Po usilnych staraniach księdza prałata przełożona klasztoru wyraziła zgodę na wykonanie kopii ikony tylko i wyłącznie dlatego, że – jak powiedziała – jej prababka była Polką…

Na podobrazie ikony trzeba jednak było znaleźć szerokie drzewo, by wyciąć z jego rdzenia deskę o szerokości 70 cm. W połowie marca ksiądź prałat otrzymał wiadomość, że znaleziono takie drzewo w Afryce i że może ono być przywiezione do Warszawy 10 kwietnia 2010 r. …

Tymczasem ksiądz prałat był przecież zaproszony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i miał lecieć na uroczystości do Katynia. Jednak kolejna możlwość uzyskania drewna na ikonę była niepewna i rysowała się za kolejne siedem-dziewięć miesięcy. Dlatego też, jak podczas spotkania wspominał ks. prałat: “Nie chciałem, by na marne poszła zgoda na wykonanie kopii ikony. Dlatego odwołałem mój wyjazd z Panem Prezydentem Lechem Kaczyńskim… Żyję dlatego, że zająłem się tą ikoną. Do końca życia będę Ją czcił jako Przyczynę mojego ocalenia.”

 

Wkrótce pełny zapis wideo ze spotkania.