Relacja z otwarcia filii biura poselskiego

W dniu 9 stycznia 2013 r. pani poseł Małgorzata Gosiewska dokonała uroczystego otwarcia filii swojego nowego Biura Poselskiego przy ul. Mickiewicza 50, na warszawskim Żoliborzu. To już drugie Biuro pani poseł w Warszawie, która już od ponad roku prowadzi swoją działalność poselską w głównej siedzibie, przy ul. Żelaznej 75.

Podczas otwarcia lokal Biura został poświęcony przez miejscowego proboszcza parafii M B Królowej Polski, księdza Marcina Juraka. Po poświęceniu pani poseł zaprosiła wszystkich obecnych (i nie tylko!) do włączenia się w prace nowopowstałego lokalu. Na ul. Mickiewicza 50 będą odbywać się dyżury żoliborskich radnych Prawa i Sprawiedliwości, a prawnicy będą udzielać mieszkańcom dzielnicy bezpłatnych porad obywatelskich. W wybranych dniach miesiąca swoje dyżury będzie pełniła także pani poseł Małgorzata Gosiewska.

Po pokazaniu Biura goście zostali zaproszeni na drugą część uroczystości do Domu Pielgrzyma „Amicus”. Tam pani poseł przedstawiła, w formie krótkiej video prezentacji, swoją działalność poselską w obecnej kadencji Sejmu. A było o czym opowiadać. Mogliśmy zapoznać się z tematami licznych Jej wystąpień sejmowych, interpelacji i zapytań poselskich. Obejrzeliśmy krótkie sprawozdanie z udziału pani poseł w misjach obserwacyjnych wyborów w Gruzji i na Ukrainie, jak również z Jej działalności w komisjach sejmowych.

Dzięki staraniom poseł M. Gosiewskiej uruchomiono Punkt Paszportowy na Bielanach, o co od lat ubiegali się mieszkańcy tej dzielnicy. Pani poseł współorganizowała także smutną uroczystość pogrzebu śp. Barbary Szendzielarz, córki legendarnego majora Łupaszki. Staraniem pani poseł odbyły się również takie uroczystości jak: koncert piosenki powstańczej „Zostali w pieśniach”, lekcje historii w Sejmie, kwesty na rzecz cmentarzy we Lwowie, akcja „Polityczne PiSanki”.

Była również współorganizatorem takich uroczystości patriotyczne jak: rocznica zdobycia Nordwache, rocznica Czerwca 1976 r. w Ursusie, obchody święta 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich, obchody powstania Armii Krajowej i wiele innych. Pani poseł brała też udział w wielu protestach organizowanych przez mieszkańców Warszawy, między innymi: w obronie stołecznych szkół przeznaczonych do likwidacji i przeciwko prywatyzacji MPWiK.

Biuro pani poseł M. Gosiewskiej organizowało w zeszłym roku spotkania z ciekawymi ludźmi: bardem „Solidarności” – Przemysławem Gintrowskim (jedno z ostatnich, publicznych wystąpień niestety nieżyjącego już dziś poety), posłem PiS – Janem Tomaszewskim, redaktorem Jerzym Jachowiczem, panią minister spraw zagranicznych w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego – poseł Anną Fotygą, księdzem prałatem Józefem Majem.

Pani poseł M. Gosiewska na stałe współpracuje z Młodzieżowym Klubem Gazety Polskiej, głównie z Agatą Popkowską i Antonim Kolkiem oraz Młodzieżówką Prawa i Sprawiedliwości prowadzoną „wprawną ręką” Michała Prószyńskiego.

W Biurze przy ul. Żelaznej 75 co tydzień dyżurują prawnicy udzielający porad obywatelskich, a sama poseł M. Gosiewska jest co tydzień do dyspozycji mieszkańców stolicy, podczas swoich dyżurów.

Ostatnio pani poseł zaangażowała się również w pomoc warszawskim przedsiębiorcom z przejścia koło Dworca Centralnego. Przedsiębiorcy, pomimo obiegowej opinii, nie walczą w związku z podwyższonymi czynszami ani nie walczą o pieniądze dla siebie. Celem przyświecającym ich protestom jest egzekwowanie prawa i dobre zarządzanie budżetem m.st. Warszawy, dla dobra wszystkich jego mieszkańców. Przedsiębiorcy są skłonni płacić podwyższony czynsz, pod warunkiem że środki te zasilą budżet naszego miasta, a nie konta prywatnej spółki WPP (z kapitałem 20 tys. złotych), która miastu za metr użytkowania powierzchni odprowadza 39 zł miesięcznie, żądając jednocześnie od kupców 700-800 zł miesięcznie za ten sam metr kwadratowy. Wskazują, że jest to ewidentna niegospodarność, na którą nie wyrażają zgody. Nie zgadzają się z polityką miasta, które w czasach kryzysu podwyższa ceny biletów komunikacji miejskiej, czy też występuje z pomysłem likwidacji nocnych kursów metra, jednocześnie lekką ręką rezygnując z potężnych wpływów…

Wśród zaproszonych gości, którzy wzięli udział we wczorajszym otwarciu filii Biura byli burmistrzowie Żoliborza i Bielan, posłowie PiS, radni Prawa i Sprawiedliwości z tych obu dzielnic i liczni sympatycy naszej partii. Dużą niespodzianką było przybycie na uroczystość delegacji kupców warszawskich, którzy przynosząc piękny kosz kwiatów chcieli podziękować poseł M. Gosiewskiej za udzielone im wsparcie.

To pierwsze Biuro Poselskie na Żoliborzu. Mamy nadzieję, że sprosta ono pokładanym w nim oczekiwaniom mieszkańców dzielnicy i choć trochę pomoże w rozwiązaniu ich lokalnych problemów. Dzięki temu sympatycy naszej partii będą mogli być bliżej swojego posła i miejscowych radnych w kolejnej dzielnicy Warszawy. Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia naszego Biura i uczestnictwa w jego życiu i działalności !

Jarosław Lewandowski