“Raport Gosiewskiej”

W związku z Raportem, który trafił do Trybunału Sprawiedliwości w Hadze na moim kanale YouTube pojawiać się będą krótkie filmy nagrane pod okiem polskiej dziennikarki Moniki Andruszewskiej ukazujące ogrom zbrodni popełnianej przez Rosję na narodzie ukraińskim tylko dlatego, że ośmielił się wyrwać z „jarzma” jej niewoli.

Świadectwa z niewoli zostały nagrane samodzielnie przez jeńców i ich bliskich w ramach projektu Małych Grantów Ambasady RP w Kijowie „Wsparcie podczas kryzysu COVID w zakresie aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia i rozwoju organizacji samopomocowych stworzonych przez ukraińskich jeńców wojennych i ich rodziny – w celu nagłośnienia przypadków łamania praw człowieka podczas konfliktu zbrojnego z Rosją”, którego wykonawcami jest Zjednoczenie Rodzin Osób Zaginionych „Nadzieja” przy wsparciu katowickiego Stowarzyszenie Pokolenie.