Raport KNF o SKOK’ach pełen nieścisłości i błędów

Opublikowany raport Komisji Nadzoru Finansowego, na który w swoich informacjach prasowych powołują się media, pełen jest nieścisłości i błędów, które rodzą ryzyko manipulacji. Wyraźnie rzutuje na wizerunek spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Cytowane wybiórczo przez media fragmenty mają za zadanie wywołać wrażenie, że w kasach nie dzieje się dobrze, że są one poza wszelką kontrolą.

Tymczasem, w ciągu 21 lat funkcjonowania SKOK’ów w Polsce (czyli w czasie, gdy nadzór nad nimi sprawowała Krajowa SKOK) sytuacja nigdy nie była tożsama z przedstawionym raportem. Nigdy nikt z depozytariuszy nie stracił choćby złotówki.

Nic zatem dziwnego, że Kasy cieszą się olbrzymim zaufaniem Polaków. SKOK’i , czyli kasy spółdzielcze, to instytucje o wieloletniej tradycji, sięgającej czasów przedwojennych. Ich działalność jest w pełni transparentna i kontrolowana przez instytucje państwowe.  

SKOKI są także solą w oku dla PO. Stąd pewnie kolejne ataki Gazety Wyborczej, poszukującej sensacji i snującej dywagacje o przedsięwzięciach sponsorskich… czyli sponsorowaniu denerwującego elity III RP polskiego filmu „Układ zamknięty”. Filmu obnażającego polską rzeczywistość: pełną korupcji i bezwzględności władzy.

Ciężko jest w tym miejscu odnieść się do wszystkich błędów i nieścisłości, które pojawiły się w raporcie KNF’u. Dlatego też przytoczę te najbardziej rażące.

Nie jest prawdą to, że w portfelu kredytowym SKOK dominują długoterminowe i obciążone dużym ryzykiem kredyty mieszkaniowe. Kredyty udzielane przez SKOK na cele mieszkaniowe to krótkoterminowe pożyczki pozbawione ryzyka, o którym w swoim raporcie pisze KNF.

KNF pominął również kwestie wypłacalności oraz jedynie lakonicznie wspomniał o pełnej płynności SKOK. Być może ciężko było o tym wspomnieć, gdy chciało się pokazać, że w SKOK’ach źle się dzieje… Tymczasem Kasy posiadają wszystkie wskaźniki wypłacalności, a wielu przypadkach przekraczają je.

KNF pisząc swój raport oparł się tylko na jeden, wybranej kasie, którą wykorzystał jako przykład obrazujący kondycje wszystkich. Tymczasem, SKOK to 55 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, z których każda jest osobnym podmiotem prawnym i prowadzi odrębną politykę finansową, produktową i sprzedażową, które decydują o wynikach jej działalności. Każda z nich jest także indywidualnie nadzorowana przez KNF. Oparcie danych tylko na jednej kasie jest rodzajem manipulacji, tym bardziej że KNF w innym miejscu, gdy jest to wygodne do zobrazowania rzekomo złej sytuacji, używa danych skonsolidowanych.