Pytanie w sprawach bieżących

Pytanie w sprawach bieżących.

W sprawie zapowiadanego przez MSZ nawiązania stosunków dyplomatycznych z Kosowem.

Pytanie zadane przeze mnie na wczorajszym posiedzeniu Sejmu- do Ministra Sikorskiego, w sprawie zapowiedzi nawiązania przez Polskę stosunków dyplomatycznych z Kosowem

12 punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Małgorzata Gosiewska:
Dziękuję, panie marszałku.
Panie Ministrze! Rząd Donalda Tuska uznał kosowską państwowość już 9 dni po jednostronnym ogłoszeniu niepodległości przez władze w Prisztinie, mimo zastrzeżeń prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który uważał, że nie należy spieszyć się z uznaniem Kosowa, bo stworzyłoby to niebezpieczny precedens, na przykład dla separatystycznych prowincji w Gruzji, mimo też ostrzeżeń przedstawicieli partii opozycyjnych, na przykład Jarosława Kaczyńskiego, który już 18 lutego 2008 r. powiedział, że może być tak, iż uznanie niepodległości Kosowa stanie się asumptem do bardzo agresywnych działań Rosji na przykład w państwach kaukaskich.
Na skutki uznania Kosowa nie musieliśmy długo czekać. Sierpień 2008 r. – wojna na Kaukazie. Niepodległe Kosowo to także inne zagrożenia.
W ostatnich miesiącach premier Albanii oraz inni albańscy przywódcy bardzo zaostrzyli retorykę nacjonalistyczną, sugerując przyspieszenie w tworzeniu ˝Wielkiej Albanii˝. Wezwali wszystkich Albańczyków do zjednoczenia w jedności. Zapowiedziano, że niebawem wszyscy Albańczycy mieszkający poza granicami państwa otrzymają automatycznie obywatelstwo albańskie. Wahabici umacniają swoją pozycję w Europie. Po koniec ubiegłego roku rozpoczęła na terenie Kosowa swoją emisję fundamentalistyczna islamska telewizja, prezentująca radykalny przekaz i popularyzująca wahabizm. Stacja prezentuje materiały obrażające przedstawicieli różnych religii, w tym chrześcijan i żydów. Związana jest z Zakirem Naikiem, który chwalił m.in. działania Osamy bin Ladena, ma też zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii.
Albańscy ekstremiści są sprawcami ataków na chrześcijańskie świątynie, serbskie miejsca pamięci, serbskich mieszkańców Kosowa. Bezczeszczą i niszczą obiekty serbskiego dziedzictwa kulturalnego i chrześcijańskiego, dokonują kradzieży ikon, starych rękopisów, z cmentarzy robią wysypiska śmieci, a wszystko w obecności misji pokojowych pod patronatem ONZ. To się dzieje, panie ministrze. Jak to się ma do słów ministra Sikorskiego (Dzwonek) uzasadniających tę kontrowersyjną decyzję rządu: Oczekujemy, że Kosowo będzie przestrzegać zapisów deklaracji niepodległości o świeckim i demokratycznym charakterze państwa, poszanowaniu mniejszości narodowych i społecznych, a także o ochronie zabytków kultury?
Kosowo boryka się z wieloma problemami gospodarczymi. To jeden z biedniejszych w Europie krajów. 1/3 mieszkańców żyje za mniej niż dolara dziennie, a bezrobocie sięga 40%. Kwitnie handel narkotykami. Sprawa handlu organami od kilku lat jest przedmiotem międzynarodowych śledztw. Pytanie, panie ministrze: Jakie przesłanki stoją za decyzją MSZ o otwarciu polskiej placówki dyplomatycznej na terenie Kosowa i Metochii? Szczególnie w sytuacji, gdy od kilku lat MSZ dokonuje niezwykle drastycznych oszczędności, likwidując kolejne ważne placówki dyplomatyczne.