Pytanie dotyczące tzw. podwójnej natury 1%

Informacja bieżąca w sprawie wspierania przez państwo
działalności charytatywnej organizacji pozarządowych

(13 marca 2014 r.)