Pytanie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie kupców z przejścia przy Dworcu Centralnym

Poniżej zamieszczony został zapis wideo pytania skierowanego na posiedzeniu Sejmu w dn. 6.12.2012 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie kupców, którzy wynajmowali pawilony w przejściu pod Dworcem Centralnym w Warszawie.

W dniu 22. lipca 2012 r przedstawiciele spółki UBP założyli metalowymi sztabami blokadę dla 11 pawilonów wynajmowanych przez kupców. Dzień później, 23. lipca 2012 r. ochrona uniemożliwiła jednemu z wynajmujących pawilony kupców odzyskanie towarów narażonych na szybkie zepsucie.

5. października około 150 uzbrojonych w broń gazową mężczyzn, z twarzami zasłoniętymi kominiarkami, obrabowała sklepy. Wobec osób chroniących swoją własność użyli przemocy. Z informacji kupców wynika, iż Policja, mimo wielokrotnych wezwań nie interweniowała…