Pytanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Posiedzenie Sejmu nr 11  (28 marca 2012 r.)

Punkt porządku nr 7: Informacja bieżąca

Informacja Rzadu w sprawie stanu aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych na koniec
grudnia 2010 r. i na koniec listopada 2011 r. oraz oceny dotychczasowej działalności OFE, a także dalszych planów rządu dotyczących funkcjonowania OFE w systemie finansowania zabezpieczenia społecznego w sytuacji kryzysu finansów publicznych oraz proponowanego przez rząd wydłużenia ustawowego wieku emerytalnego do 67 lat, o której przedstawienie wnosił Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Jaka jest koncepcja rządu na finansowanie systemu emerytalnego? OFE za większość przejmowanych z ZUS składek kupuje obligacje emitowane przez Ministerstwo Finansów, ale obligacje skarbowe są także zobowiązaniem państwa, podobnie jak należne emerytury.

Po co Ministerstwo Finansów kupuje za składki emerytalne obligacje, płacąc prowizję i należności za ich wykupienie? Czy kredyt w banku nie byłby tańszy niż operacje finansowe wykonywane przez rząd z OFE? Czy takie szacunki lub obliczenia były wykonywane? Jeśli tak, jaki był ich wynik? Po co wykonuje się tak skomplikowane operacje finansowe?

Ile one kosztują? O ile mniej z powodu tych operacji pozostaje na emerytury? Kolejne pytanie. Dlaczego rząd korzysta wciąż z tych samych doradców – bo przecież nie ekspertów – którzy wprowadzali w Polsce system kapitałowy w ubezpieczeniach społecznych, a teraz doradzają wydłużenie wieku emerytalnego? Ostatnie pytanie.

Kiedy rząd przedstawi projekt ustawy, która będzie likwidowała wpływ warunków rynkowych na stan finansów ubezpieczeń społecznych?

Dziękuję.

Link do wideo: http://videosejm.pl/data/movies/malgorzata-gosiewska-28-03-12w.flv