Pytanie do Minister Edukacji Narodowej

Posiedzenie nr 11

Punkt porządku nr 8: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat projektu wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ograniczającego wymiar godzin lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych.


Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!

Na czym polegały konsultacje w sprawie nowej podstawy programowej ze środowiskiem oświatowym, z nauczycielami i dyrektorami szkół? Z informacji, jakie posiadam, wynika, że wprawdzie organizowaliście państwo konferencje temu poświęcone, ale nie miały one nic wspólnego z dialogiem.

To była informacja ministerstwa, a nauczyciele mogli jedynie słuchać i ewentualnie wysyłać maile. Odpowiedzi nie

otrzymali. Czy pani minister wie, co znaczy pojęcie „konsultacje społeczne”? Skorzystam z definicji pochodzącej z najpopularniejszego w pani środowisku źródła – z Wikipedii. Konsultacja społeczna – instytucja demokracji bezpośredniej, polega na wyrażeniu przez członków zbiorowości opinii w przedstawionej sprawie.

Tworzy się w ten sposób dwustronna relacja, powstająca z inicjatywy administracji państwowej. Dwustronna relacja, pani minister. Konsultacje, pani minister, nie mogą ograniczać się tylko do przedstawienia planów. Konsultacje to również wysłuchanie opinii na ich temat, ich modyfikowanie i informowanie o ostatecznej decyzji. Pani ograniczyła się do poinformowania o ostatecznej decyzji.

Jak to się ma, pani minister, do nazwy partii, jaką pani reprezentuje?

Dziękuję bardzo.

 

Link do wideo: http://videosejm.pl/data/movies/malgorzata-gosiewska-28-03-12w1.flv