Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej

6 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej, poświęcone aktualnej sytuacji na Ukrainie oraz możliwościom wsparcia dla ukraińskich studentów. 

W spotkaniu uczestniczyli Ambasador Ukrainy w Polsce J.E. Pan Markijan Malskyj, Radca Ambasady Ukrainy Pan Witalij Maksymiw, Zastępca Dyrektora Departamentu Wschodniego MSZ Pan Konrad Pawlik oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Magdalena Jasińska. 

Serhiy Shturkhetskyy, Członek Zarządu Głównego Niezależnego Związku Zawodowego Mediów Ukrainy, zrzeszonego m.in. w Europejskiej Federacji Dziennikarzy, przeczytał list dziennikarzy ukraińskich dotyczący obecnej sytuacji na Ukrainie. Treść listu publikujemy poniżej.

 

Szanowni Państwo,

Przyszło Wam żyć w historycznych dla naszych Państw czasach. Historia nowej Europy znowu każe naszym narodom zdawać poważny egzamin. Od naszej wspólnej pracy zależy nie tylko to jak będą nas wspominać następne pokolenia, jak dalej potoczą się nasze losy, ale i to jaka będzie „architektura” Europy.

Co dziś dzieje się na Ukrainie? Na Ukrainie narodziło się społeczeństwo obywatelskie, które wybrało prawo człowieka do godności, wolność słowa i demokrację. Jednak nie wszystkim się to podoba. Na Ukrainie umiera Ukraińska Socjalistyczna Republika, ale w agonii nie szczędzi ludzkich ofiar. 

Wszystko to toczy się w atmosferze informacyjnej wojny i dezinformacji, chęci poróżnienia ukraińskiego społeczeństwa  między sobą a także z przyjaciółmi za granicą. Dlatego też, w pierwszej kolejności, musimy podtrzymywać dialog między Ukraińcami i Polakami oraz włączać w niego całe społeczeństwo. Dziś, kiedy stanęliśmy przed nowymi zagrożeniami, musimy spojrzeć w przeszłość, ale przede wszystkim szeroko patrzeć na przyszłość. 

Co możemy zrobić dziś? Zwracam się do Państwa w imieniu związku zawodowego dziennikarzy o wsparcie humanitarne dla pokojowych  protestujących , o udzielenie pomocy w leczeniu  dziennikarzy, którzy ucierpieli w starciach oraz o wywieranie nacisku na struktury porządkowe, które wykonują rozkazy strzelania do pracowników mediów. 

Niestety przekonaliśmy się, że metody dyplomatyczne nie przynoszą rezultatów. Dlatego też prosimy Was o rozpatrzenie możliwości zastosowania sankcji wobec urzędników państwowych odpowiedzialnych za prześladowania dziennikarzy. Nasi dziennikarze wspólnie z odpowiednimi międzynarodowymi organizacjami są w stanie ustalić fakty, na podstawie których będzie można określić źródło pochodzenia majątków osób odpowiedzialnych za represje i pozbawić ich wiz. Ukradli oni ukraińskiemu narodowi Europę, gdzie za skorumpowane pieniądze wyjeżdżali na leczenie lub na wakacje. 

Obawiamy się, że to właśnie dziennikarze, którzy cyframi i obliczeniami  ukazują fakty, staną się pierwszymi ofiarami czyjegoś planu destabilizacji Ukrainy. Już w czasie pierwszych dwóch tygodni ucierpiało 150 ukraińskich i zagranicznych  dziennikarzy.  Istnieje duże prawdopodobieństwo, że na tej liczbie się nie skończy. Dlatego z radością i wdzięcznością przyjmujemy inicjatywy polskich i europejskich organizacji dziennikarskich w tworzeniu charytatywnych fundacji na rzecz pomocy rannym dziennikarzom i prosimy o stworzenie podobnych fundacji  na poziomie państwowym. 

Obawiamy się także, iż Przyszłość Ukrainy – czyli studenci i wykładowcy –również staną się ofiarami, gdyż prezentują myślenie krytyczne i wyznają europejskie wartości. Moich czterech najlepszych studentów zostało najpierw pobitych przez bandytów a następnie zatrzymanych przez milicję i zaaresztowanych.  Z tego też powodu, zwracam się z prośbą o aktywną pomoc i stworzenie fundacji stypendialnych oraz programów, które pomogłyby naszym profesorom i studentom w podwyższeniu kwalifikacji a nawet obronić życie. 

Obawiamy się, że w planach nieznanego, zagranicznego wroga przewidziany jest rozpad naszego kraju i rozbrat między Ukraińcami i Europejczykami. Plan ten natomiast realizowany jest metodą informacyjnej wojny i szerzenia nieprawdziwej informacji. Dlatego też my – ukraińscy dziennikarze – odczuwamy i bierzemy na siebie odpowiedzialność za uczciwe informowanie społeczeństwa i jednocześnie prosimy wspieranie nas tym. Wielkim wkładem dla jedności Ukrainy i dla stabilności w Europie Wschodniej będzie umożliwienie mieszkańcom Wschodniej i Południowej Ukrainy wyjazdów do państw Europy. 

Nie zważając na zagrożenia możemy patrzeć w przyszłość z optymizmem. Jednak nie ma przyszłości w systemie, który nie uznaje godności człowieka i jej potrzeby wolności. Ukraiński naród zwycięży. Ale też od nas zależy ile ta walka będzie trwała i o ile wzrośnie liczba ofiar.