Pomóżmy Rodakom wrócić do Ojczyzny!

24 września odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, o zwołanie którego kilkakrotnie wnosiła poseł Małgorzata Gosiewska. Posiedzenie było poświęcone pracom podkomisji nadzwyczajnej powołanej dla rozpatrzenia projektu ustawy o powrocie do Polski naszych rodaków deportowanych i zesłanych przez władze ZSRR.
Sprawozdanie z prac komisji przedstawiła przewodnicząca Komisji poseł Joanna Fabisiak ( PO). – Przewodnicząca Fabisiak opowiadała o problemach, jakie ponoć wystąpiły w trakcie prac nad projektem. Mówiła o opóźnieniach w otrzymywanie ekspertyz. Oceniła, że projekt był zły, zbyt kosztowny. Stwierdziła, że trzeba byłoby go zmienić. Po tym kuriozalnym wstępie poinformowała o swoich kontaktach z przedstawicielami MSW i pracach nad innym projektem – relacjonuje poseł Małgorzata Gosiewska.

Poseł Małgorzata Gosiewska ocenia, że wystąpienie przewodniczącej Fabisiak trudno nazwać przedstawieniem sprawozdania z prac podkomisji.

–  Sprawozdanie podkomisji mogłoby się zamknąć  w kilku zdaniach. Zresztą wszystko, co się dzieje od lat wokół projektu ustawy Płażyńskiego to farsa.  Projekt obywatelski poparty 250 tysiącami podpisów do Sejmu trafił 15 września 2010 roku. Sejm w poprzedniej kadencji nad projektem się nie pochylił.  Sejm obecnej kadencji 11 stycznia 2012 roku  skierował projekt  do trzech komisji, które powołały podkomisję nadzwyczajną. Podkomisja prace rozpoczęła 30 marca 2012 roku. Aż do dziś w sumie spotkała się pięć razy. Na 45 artykułów rozpatrzono trzy. Ostatnie posiedzenie odbyło się 12 września 2013 roku. Po prostu wstyd – komentuje poseł Małgorzata Gosiewska.
– Jest mi wstyd za polski Parlament, za mój Kraj – w którym rządy sprawuje koalicja PO – PSL. Polacy w Kazachstanie czekają na możliwość powrotu. Ich przodków w brutalny sposób wywieziono z Ojczystej Ziemi. Ile mają jeszcze czekać?
Jak długo jeszcze będą słyszeć, że Polski na to nie stać?! Pomóżmy Rodakom wrócić do Ojczyzny! To jest nasz obowiązek – apeluje poseł Małgorzata Gosiewska.

IMG_10037625786098