Polsko-azerbejdżańska konferencja naukowa

25 czerwca 2012 r. Pani Poseł Małgorzata Gosiewska wzięła udział w polsko-azerbejdżańska konferencji naukowej: “Stosunki polsko-azerbejdżańskie, historia i współczesność”, organizowanej przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego we współpracy z Ambasadą Republiki Azerbejdżanu w Polsce i Centrum Studiów Strategicznych przy Prezydencie Azerbejdżanu. Konferencja zorganizowana została z okazji 540-lecia nawiązania i 20-lecia odrodzenia stosunków dyplomatycznych. 

Jego Ekscelencja Pan Hasan Aziz ogly Hasanov, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocnik Republiki Azerbejdżanu w Polsce w słowie wstępnym podkreślał długą, 540-letnią drogę stosunków polsko-azerbejdżańskich.

Azerbejdżan jest państwem leżącym nad Morzem Kaspijskim, graniczącym z Rosją, Gruzją, Armenią, Iranem oraz Turcją. Pomimo wielosetletniej współpracy między obydwoma krajami, współczesna wiedza na temat tego państwa wśród polaków jest dość niska.

 

Dlatego też Pan Ambasador, we współpracy z polskimi środowiskami naukowymi, pragnie rozpocząć szeroką akcję promocyjną, mającą na celu zarówno wydanie publikacji naukowych na temat Azerbejdżanu, jak i zachęcenie Polaków do odwiedzenia jego kraju i poznania wspólnej polsko-azerbejdżańskiej historii. Pragnie także zachęcić polskich turystów do odwiedzenia miejsc związanych z działalnością sławnych polaków: pionierów wydobycia ropy naftowej czy też architektów i projektantów głównych budynków w stolicy Azerbejdżanu – Baku.

 

O owocnej współpracy i wzajemnym szacunku obydwu państw świadczą również pewne ogniwa, które na stałe wtopiły się w nasz ojczysty język. Dziś już mało kto z nas pamięta, że słowa takie jak “dywan” czy “imbryk” zapożyczone zostały z języka azerskiego. Król Jan III Sobieski podążając za modą orientalną, uważał, że rzeczy wyprodukowane w Azerbejdżane są najbardziej wartościowe i dają gwarancję najwyższej jakości.

Stąd też w Warszawskim Muzeum Narodowym znajdziemy liczną kolekcję azerbejdżańskich antyków, a także kilkadziesiąt złotych monet pochodzących z XVII w.

Konferencja naukowa zgromadziła przedstawicieli różnych środowisk, naukowych, politycznych i pozarządowych dając nadzieję na rozwijanie owocnej współpracy międzynarodowej.