Polska Solidarna z Ukrainą

W sobotę wieczorem nasi lekarze, którymi przewodzi Pan Przemysław Guła , wyjechali do Kijowa. Zabierając leki i środki opatrunkowe, które dzięki Państwa pomocy udało nam się zebrać, dołączyli na granicy do konwoju, który z różnych stron Polski zebrał pomoc medyczną.

Dziś jak mówią wszystko w Kijowie zaczyna po mały ulegać normalizacji. Już w miarę normalnie pracują państwowe służby medyczne. Działa dyspozytornia. Ukraińska strona czuwa nad cała logistyką. Ranni wymagający hospitalizacji przewożeni są do szpitali we Lwowie.

Wczoraj wieczorem 4 osoby zostały przewiezione przez naszych lekarzy do polskich szpitali w Rzeszowie. Dziś jak mówią, tego co dziś najbardziej potrzebują to zapewnienie  sprawnego transportu medycznego. Niezwykle ważne jest także zapewnienie wszelkiej pomocy nie tylko medycznej, ale i psychologicznej, rehabilitacyjnej oraz rzeczowej uczestnikom protestów. Wiele z osób protestujących na Majdanie zostało pozbawionych pracy i środków do życia. Nie mają gdzie wrócić.

Komitet Społeczny Polska Solidarna z Ukrainą uzyskał dziś zgodę na prowadzenie zbiórki publicznej, której celem jest udzielenie wszelkiej, w tym finansowej, pomocy medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, rzeczowej uczestnikom protestów, trwających na Ukrainie nieprzerwanie od dnia 29 listopada 2013 r., znanych jako „Euromajdan” oraz członkom ich rodzin przez pokrywanie następujących kosztów:

  •  kosztów leczenia, rehabilitacji, pomocy psychologicznej (w tym pobyt w szpitalu, kosztów leczenia) rannych i pobitych uczestników protestów
  •  kosztów związanych z procesami sądowymi uczestników protestów (w tym m.in. kosztów związanych z prowadzenie procesów sądowych)
  •  kosztów jednorazowych zapomóg dla uczestników protestów, którzy w związku ze swoim zaangażowaniem w protesty związane z Majdanem zostali pozbawieni pracy i środków do życia
  • kosztów jednorazowych zapomóg dla rodzin ofiar protestów
  •  kosztów dostarczenia i świadczenia pomocy humanitarnej, w tym medycznej na Ukrainie

Dobrowolne wpłaty można kierować na konto komitetu: 09 1020 1013 0000 0402 0308 0843

A w najbliższy piątek, 28 lutego w Hybrydach odbędzie się koncert dla Ukrainy. Polska Solidarna z Ukrainą współorganizowany przez komitet oraz Fundację Jazz Jamboree. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na ratowanie zdrowia i życia poszkodowanych w wydarzeniach na Majdanie oraz dla rodzin ofiar walki o wolność w Kijowie.

Wśród wykonawców będą m.in. Stanisław Soyka, Włodzimierz Nahorny, Halina Frąckowiak, Natalia Lesz, Jan Pietrzak, Robert Chojnacki, Janusz Szrom, Maria Sadowska, Natalia Nykiel, Anna Serafińska, Julia Sawicka, Anna Chraniuk, Marek Majewski, Maciej Pietrzyk oraz Wojciech Machnicki.

Bilety będą do nabycia w kasie Klubu Hybrydy. Więcej o wydarzeniu:
https://www.facebook.com/events/736859123013841/?ref_newsfeed_story_type=regular