Pogrzeb śp. Barbary Marianowskiej

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Barbary Marianowskiej
– Poseł na Sejm IV, V i VI kadencji.

Urodzona w 1947 w Anglii. Po powrocie do kraju mieszkała w Tarnowie, Karwodrzy i Tuchowie. Przeniosła się do Krakowa gdzie ukończyła studia i mieszkała do chwili śmierci.

Mąż Andrzej – inżynier. Synowie Maciej (1971), Bartłomiej (1979).

Z wykształcenia mgr ekonomii. Biegły rewident oraz biegła Sądu Okręgowego w Krakowie. Pracowała w Izbie Skarbowej, Urzędzie Kontroli Skarbowej, od 1994 w Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie. Członek Solidarności od roku 1980; w stanie wojennym współpracowała z krakowskim tygodnikiem podziemnym „Mała Polska”. Członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenia Księgowych.

Jako Poseł do Sejmu pracowała w Komisji Finansów Publicznych, Komisji Kontroli Państwowej oraz w wielu podkomisjach. Zajmowała się sprawami finansów państwa, systemu podatkowego, akcyzy, oraz podatku VAT. Jest twórcą obowiązującej ustawy o zwrocie VAT w budownictwie. Zainspirowała powstanie w Tarnowie Ogólnopolskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz Ustawy Fundusz Alimentacyjny. Po przebytej w marcu 2005 roku ciężkiej chorobie i kilku operacjach, wróciła do Sejmu by zakończyć rozpoczęte prace. Tygodnik Polityka (nr 32 z 13.08.2005.) zaliczył Ją do dziesiątki najbardziej pracowitych Posłów IV kadencji Sejmu.

Przypominamy, że pogrzeb śp. Barbary Marianowskiej odbędzie się 20 lutego (poniedziałek) na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Uroczystości pogrzebowe rozpocznie Msza Święta, która odprawiona zostanie w Kaplicy na Cmentarzu.