Podziękowania od organizatorów akcji “Ukraina nie Afryka”

Interpelacje poselskie w sprawie “Ukraina nie Afryka”

 

Parlamentarzyści niezależnie od opcji politycznej walczą o normalne stawki rozmów telefonicznych z Ukrainą i Białorusią. Interpelacje w tej sprawie złożyło już 7 posłów z koalicji i opozycji.

Dziękujemy wyżej wymienionym Posłom oraz ich współpracownikom za podjęcie interwencji w sprawie “Ukraina nie Afryka”. Powyższy przykład pokazuje, że sprawa jest apolityczna, interpelacje złożyli posłowie niezależnie od opcji politycznej , co dowodzi dojrzałości naszych polityków.

Musimy przy tym zaznaczyć, że każda interpelacja i każde pismo w tej sprawie, skierowane przez parlamentarzystów, jest bardzo cenne i przybliża nas do rozwiązania problemu. Jest tak nawet wtedy, gdy odpowiedź na daną inicjatywę czy pismo jest negatywna, do czego nie należy się zrażać.

Dzięki takim interpelacjom i pismom wywołujemy debatę publiczną oraz zyskujemy wiedzę,  w jakim kierunku podążać i jak planować dalsze działania. Dlatego z naszej strony możemy obiecać, że parlamentarzyści, którzy nas wspierają, będą mogli liczyć na wsparcie z naszej strony niezależnie od opcji, którą reprezentują.

 

Źródło: Strona na Facebooku, portal europa.eu