Pierwszy etap Misji Obserwacyjnej Wyborów w Gruzji

W poniedziałek, 24 września rozpoczął się pierwszy etap niezależnej misji obserwacyjnej Sejmu w Gruzji. Szefowa misji, Poseł Małgorzata Gosiewska zbiera oceny, uwagi i spostrzeżenia związane z kampanią wyborczą.

Pani Poseł spotkała się z przedstawicielami Zjednoczonego Ruchu Narodowego, koalicji Gruzińskie Marzenie oraz partii Chrześcijańskich Demokratów na szczeblu krajowym oraz lokalnym. W ramach misji w terenie posłanka rozmawiała z politykami ze sztabów wyborczych w Gori, mieście położonym w pobliżu granicy z Osetią Południową. Przeprowadzone zostało również spotkanie z Szefem Centralnej Komisji Wyborczej.

Rozmowy koncentrowały się m.in. wokół przebiegu procesu wyborczego w Gruzji, nowej ordynacji wyborczej, dostępu do mediów, finansowania partii politycznych i zaangażowania kobiet w politykę. Poruszona została także kwestia korzystania z praw wyborczych przez uchodźców, wpływu bezpieczeństwa na przebieg wyborów w regionie oraz organizacji głosowania przez wojskowych.