Oświadczenie Biura Prasowego Prawa i Sprawiedliwości

“W związku z serią ataków wymierzonych w posłankę PiS Małgorzatę

Gosiewską, BP PiS oświadcza, że:

Posłanka PiS aktywnie wspiera starania władz ukraińskich zmierzające do zachowania integralności terytorialnej naszego wschodniego sąsiada.

Pani poseł Małgorzata Gosiewska przebywała wielokrotnie na Ukrainie, w tym także na linii frontu, na terenach zagrożonych działalnością
prorosyjskich separatystów. Wyjazd w tamten regiony Ukrainy wymagał dużej odwagi.

W związku ze swoją działalnością na rzecz Ukrainy wobec posłanki PiS
kierowane są groźby karalne. Uważamy, że jej bezkompromisowa i odważna postawa zasługuje na pochwałę, a nie niesprawiedliwe ataki.”