Ogólnopolska Zbiórka Alertu Pamięci

Ponad 2500 harcerek i harcerzy ZHP z całej Polski przyjechało do Warszawy, aby wziąć udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Alertu Pamięci.
Harcerki i harcerze są patriotami – pamiętają o historii swojego kraju i pielęgnują ją. Szanują je i umiejętnie z nich czerpią. Nie zapominają o tym, co było, ale patrzą w przyszłość aby służyć innym. #szareszeregi #polskawalcząca #pamiętamy

Screenshot_2019-09-30 (3) Małgorzata Gosiewska - Poseł na Sejm RP - Posty(1)