Odpowiedź na interwencję ws. wycinki drzew w Parku Krasińskich

Pomimo protestów Warszawiaków, sprzeciwiających się założeniom projektu rewitalizacji Parku Krasińskich, w styczniu 2013 r. wycięte zostało 337 drzew. 

Decyzja władz m.st. Warszawy wstrząsnęła mieszkańców Warszawy i wywołała ich słuszny sprzeciw. Wśród licznych pism i protestów złożony został m.in. Obywatelski wniosek do Najwyższej Izby Kontroli.

Pani Poseł Małgorzata Gosiewska zwróciła się do Prezydent m.st. Warszawy z prośbą o podanie przyczyn jakie legły u podstaw tej decyzji.

 

Poniżej odpowiedź Pani Renaty Kaznowskiej, Dyrektor Zarządu Terenów Publicznych.