Odpowiedź na interwencję ws. upamiętnienia prof. Raszei

W kwietniu br. do Pani Poseł Małgorzaty Gosiewskiej zwrócili się przedstawiciele Stowarzyszenia „Chłodna-Oś Saska” prosząc o wsparcie pomysłu upamiętnienia bohaterskiej postawy prof. Franciszka Pawła Raszei, który oddał życie niosąc pomoc żydowskim Braciom. Został okrutnie zamordowany 21 lipca 1942 r. w domu przy ówczesnej ul. Chłodnej 26.

Popierając inicjatywę Stowarzyszenia ”Chłodna-Oś Saska” Pani Poseł zwróciła się z prośbą o wsparcie projektu do Pana Władysława Bartoszewskiego, Przewodniczącego Rady Pamięci Walk i Męczeństwa.  

 

Poniżej odpowiedź Pana Adama Siwka, Naczelnika Wydziału Krajowego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.